mrt

18

Heren A - Genk A: 90 - 77

Ingezonden door: Gerry Henraat
Alvorens ook maar één letter toe te vertrouwen aan het papier, heb ik nog even het verslag van de uitwedstrijd gelezen : een Genk dat uiteindelijk geen hoogvlieger was, en mits voldoende inzet en precisie bij de afwerking met gemak te grazen kon worden genomen. Laat nu vandáág zulke dag gekomen zijn : meer inzet dan ooit om dit Genk het vuur aan de schenen te leggen, duidelijk meer succes bij het afstandsschot, een Beau die op zijn beste niveau presteert , en nog meerdere RAF@Co-tjes  die de oranje hoepel weten te omhelzen.

Quarter 1, en … alles dreigt weer mis te lopen : nog vóór uw dienaar zijn kassa kan bergen, kijken we al tegen een 0-9 score aan. Met vrije worpen, 2 veldscores en een bom zijn we al 4 maal in de B-kolom van de Running Score verzeild, en het is wachten op Raf om zelf ook op de feuille te verschijnen. Na een volgende score van Martijn incasseren we andermaal een bom, tot 4-14, en zelfs de trouwste supporters  gaan dan twijfelen. Doch een tegenbom van Jonas,  wat veldscores van Kenny en Martijn,  en een stelletje vrijworpen van Beau houden de kloof “menselijk”. Een bom van Benjamin verbetert de vooruitzichten, doch met een laatste score sluiten de bezoekers het quarter af op 15-22. 

“We love bombers”, zeker in vredestijd, en het is Marnik die de debatten opent met zulke mooie boogworp, doch met de teentjes nog net op de grenslijn. Martijn doet er een schepje bovenop, om vervolgens Raf aan het woord te laten : na 3 korfjes en even later een vrije worp, brengt hij ons naar 26-28. Een nieuwe bom van het Genkse nr 4, Tuur Anthonissen, verbreedt daarop de kloof, doch Kenny, Martijn en Jonas gaan in de tegenaanval en slagen erin, na o.m. ook een 0/4 bij de Genkse vrijworpen, bij te benen tot 35-39, de ruststand. Een 20-17 quarter, en dat is al een flinke verbetering.

Een onverwachte tegenslag  : Wim heeft bij een onschuldig contact een snee aan het oog opgelopen, en moet met spoed euh … naar de Spoed! Drie hechtingen en een serieuze zwelling zou later blijken. 

Schijfje 3, en wie met 2 minuten vertraging de zaal betrad, keek tegen 35-45 cijfers aan : de Cosmopolieten hadden al 3 maal met succes aangelegd, en het was wachten op Lars die met een dubbele score de pijn weer wat verzachtte.  Niet voor lang, want een buitenlandse bom, wat vrije worpen en een veldscore later kijken we opnieuw naar ontmoedigende 39-52 cijfers. Het sein voor Martijn, Lars en Raf om te saneren, gevolgd door een mooie 3-punter en veldscore van Beau. Maar ook Genk heeft niet stilgezeten, en er wordt gebarreerd onder 55-64. 

Oef : Genk neemt een zwakke start in het 4° quarter ! Enkel de genoemde Tuur (4) slaagt erin 2 perfecte bommen te lanceren, doch bij de blauwtjes lukken Raf en Beau zowat al hun inleggertjes, schoten en strafworpen, en na 5 minuten levende bal zijn we genaderd tot 71-72. Sterker nog : Beau zet een ongeziene eindspurt in met een dubbele bom en kort daarna 4 verzilverde vrije worpen, Marnik  lukt een prachtig afstandsschot, een 3-punter gelijk, Kenny scoort een échte bom, Jonas slaagt in een dubbele vrije worp, dit terwijl de Genkenaars een 1/9 laten noteren achter de strafworplijn ! 

De vreugdekreten in de tribune zwellen nog aan wanneer ook Emre de hoepel vindt en besluit op 90-77, dit na een 35–13 quarter ! 

Opmerkelijk hoe onze Genkse tegenstanders mentaal bezweken onder het groeiend succes van onze jongens, zelfs hun volledige concentratie verloren bij de toegewezen strafworpen, en hun defense niet meer richtten op onze beste shooters. Uit het hiernavolgend scorelijstje kan je wel afleiden wie vandaag méér dan zijn duitje in de zak deed om deze heropstanding mogelijk te maken. Weliswaar was er die extra prikkel om dit Genk, met meerdere ex-Zonhovenaars in de rangen, een halt toe te roepen. En we zagen weer “spel”. Samenspel dus.

“ A victory, guys !”, dat hebben we wekenlang niet meer kunnen roepen . Weliswaar geen podiumceremonie, beker, Brabançonne  of “kus van de juf”, maar wel één bank vooruit ! 

Quarters :  15-22   20-17   20-25  35-13

Scores : Beau 24, Martijn 15, Wim, Jonas  P. 8, Benjamin 3, Kenny 9, Raf 19, Emre 2, Marnik 4, Lars 6.

Ludo Grouwels